Urheiluyhteisö Suomessa, jolla runsaasti jäseniä ja vierailijoita sivustolla.

Urheiluyhteisö voi olla periaatteessa muutamien ihmisten keskustelupaikka verkossa, jossa samanhenkiset ihmiset kommentoivat urheiluaiheisia kysymyksiä. Nämä yhteisöt ovat yleisesti suosittuja, mutta niiden toiminta ja vaikutus on suhteellisen pientä. Myös veikkauksen ympärille on muodostunut omia yhteisöjä, kuten esimerkiksi ylikerroin.com. Betsafen sivustolta löytyy kattavat kertoimet monille sivustojen veikkausvinkkeille. Suomen kattavin ja jäsenmääräisesti suurin juuri urheilun ja liikunnan yhteisö on Valo, joka on yhdistelmä ja yhdistetty Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Olympiakomitean toimesta vuonna 2012 ja alottanut toimintansa 2013.Suomessa toimii laaja urheilun ja liikunnan järjestö, jonka alaisuudessa puolestaan toimii monia pienempiä urheiluhenkisiä yhteisöjä ja järjestöjä. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry on perustettu vuonna 1993 ja järjestön yksi tärkeimmistä päämääristä on olla mukana rakentamassa hyvinvointi -Suomea, jossa ihmiset arvostavat terveyttä, turvallisuutta ja tasa-arvoa, sekä saada Suomen kansa liikkeelle terveyden ja hyvinvoinnin puolesta, sekä tuoda tunnetuksi arvokasta liikunnan merkitystä niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin vanhuksillekin. SLU käsittää yli 130 jäsenjärjestöä ja yli miljoona jäsentä ja yhdessä jäsenjärjestöjen kera SLU muodostaa valtavan liikunnallisen ja urheilullisen yhteisön. Jäsenjärjestöjen joukossa on 76 lajiliittoa, sekä erityisryhmien liikuntajärjestöjä on neljä. Lisäksi organisaatioon kuuluu valtakunnallisia järjestöjä kuten Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Nuori Suomi, sekä Työväen urheiluliitto. Slu julkaisee myös verkkolehteä nimeltä; Liikunnan ja Urheilun Maailma, jonka kirjoitusten aiheet löytyvät liikuntakulttuurin ja -politiikan aihepiireistä.Nuori Suomi ry on liikunta-alan yhteisö, joka ajaa lasten ja nuorten etuja liikunnassa ja urheilussa. Järjestö on sitoutumaton ja sen tärkein päämäärä on edistää ja tuoda esille lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä, iloa ja mukavaa yhteistä tekemistä liikunnan ja urheilun kautta. Järjestön päämääränä on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori niin halutessaan saisi mahdollisuuden liikkua ja harrastaa ja sen kautta saada itselleen hyvää oloa ja mielenkiintoista ja mukavaa tekemistä ja tervettä sosiaalista yhteistä toimintaa. Nuori Suomi ry on Suomen Liikunnan ja Urheilun, SLU:n jäsenjärjestö.Vuodesta 2013 lähtien Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry on Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Olympiakomitean yhdessä perustama järjestö, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää urheilua ja liikuntaa, sekä kansalaistoimintaa.