Mitä pitää huomioda kotisivun tekemisessä? Minkälainen on käyttäjäystävällinen kotisivu?

Yrityksen kotisivua suunnitellessa on monia asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Yksi tärkeimmistä asioista on huolehtia siitä, että sivu on helposti löydettävissä, mikä edellyttää sitä, että sivu on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, hakukoneystävälliseksi, minkä myötä saadaan mahdollisimman hyviä hakutuloksia.

Etusivun suunnittelu

Yrityksen kotisivun etusivu on yrityksen käyntikortti. Etusivulle kannattaa laatia asianmukainen ja mielenkiintoinen esittely yrityksestä ja siitä mitä yritys tarjoaa. Otsikkoon, logoon ja yleiseen graafiseen ulkoasuun kannattaa panostaa paljon. Mitä miellyttävämpi ulkoasu, sitä kauemmin asiakkaat viihtyvät sivuilla. Hyvä kotisivu koostuu selkeästä ja monipuolisesta sisällöstä kuvineen, helppokäyttöisyydestä, luotettavuudesta ja sujuvasta toimivuudesta. Hyvä asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä asioista, joten on hyvä varmistaa, että asiakkaat saavat helposti yhteyden yrityksen asiakaspalveluun, eri tapoja tarjoavat sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja yhteydenottolomakkeet.

Sivuston luettavuus ja käyttöliittymä

Etusivun lisäksi myös muiden sivujen on oltava toimivia ja niille pääsyn tulisi olla helppoa ja sujuvaa. Teksti ei saisi olla liian pitkää ja vaikeaselkoista, kuvilla pystyy helposti keventämään tekstiä ja hyvät ja parhaimmalla mahdollisella tavalla tuotetta esiin tuovat kuvat ovat myös myyviä. Teksit on myös hyvä jaottaa kutsuvilla ostikoilla ja väliotsikoilla. Pidä siis sisältö ja muoto selkeänä, harmonisena ja yksinkertaisena.

Yksi erityisen tärkeä elementti on verkkosivuilla liikkumisen helppous. Ovatko sivut linkitetty oikein ja onko sivuilla navigointi tehty asiakkaalle mahdollisimman selkeäksi, loogiseksi ja helpoksi, huolehdi siitä, että yrityksesi kannalta tärkeimpiin asioihin pääsee nopeasti ja helposti käsiksi.
Luotettavuus on yksi tärkeimmistä asioista. Sivulla tulisi olla selkeästi esillä erilaiset käyttäjäehdot ja tietosuojaosio, jos sivusi vaatii reksiteröitymistä. Jos yrityksellä on verkkokauppa, on todella tärkeää huolehtia myös siitä, että ostotapahtuma on selkeä ja maksuliikenne sujuvaa ja luotettavaa.

Hakujen optimointi

Hakukoneet rakastavat hyvinhoidettuja sivustoja ja ajantasalla oleva ja huollettu sivusto lisää arvokasta myyntiä. Yritysblogi on myös väline, jolla lisäät yrityksen tunnettavuutta, hakutuloksia hakukoneille ja arvostettavuutta asiakkaiden keskuudessa. Sivustojen päivitystyökaluna blogi on erinomainen väline, jossa voi kertoa oman alansa osaamisesta ja tarjota tätä kautta asiakkaille heidän hakemaansa tietoa. Blogipäivityksiä kannattaa tehdä ainakin kaksi kertaa viikossa, ja päivityksissä on hyvä käyttää pohjana jo asiakkaiden aikaisemmin esille nousseita kysymyksiä, mitkä lisäävät myös hakukonenäkyvyyttä ja sitä myöten kävijämäärää yrityksen sivuilla. Myös erilaiset suorat linkit sosiaaliseen mediaan, kuten Facebooki ja Twitter, lisäävät yrityksen tunnettavuutta.